Проект със средства от безвъзмездната помощ от японското правителство в подкрепа на структурните реформи в Р.България „Извършване на ремонт и реконструкция на спортна зала на Медицински университет –гр. Плевен и осигуряване на достъпна среда”

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Посолство на Япония в Р България

 

Наименование на проекта:

„Извършване на ремонт и реконструкция на спортна зала на Медицински университет –гр. Плевен и осигуряване на достъпна среда”

 

Място на изпълнение на проекта: Северозападен район, област Плевен,

град Плевен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължителност на проекта:

12 месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници на финансиране на проекта:

Безвъзмездно финансиране от японското правителство:

298 947, 29 лв. без ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип по проекта:

Ръководител на проекта:

Доц. д-р Анжелика Велкова – Зам.-Ректор по европейска интеграция и международно сътрудничество на МУ-Плевен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитвания:

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон:

064 884 292

Описание на проекта:

Цели на проекта:

Обща цел на проекта: Повишаване качеството на предоставяните образователни услуги и подобряване на достъпа на хората с увреждания до образование и премахване на архитектурните бариери с цел осигуряване на достъп до спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания. Екипът на Медицински университет-Плевен вярва, че повишаването на качеството и ефективността на предоставяното обучение е в тясна взаимовръзка с качеството на използваната материална база. Обновяването на спортната зала на университета ще създаде възможност за активното и пълноценно включване на студенти и преподаватели с увреждания във всички аспекти на студентския живот.

Специфични цели на проекта:

  • Повишаване качеството на обучение чрез реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура – ремонт и реконструкция на спортната зала на университета;
  • Подобряване достъпа на хора с увреждания, учащи в МУ-Плевен, както и на жители на общината, до спортните обекти и съоръжения посредством предвидените мерки за адаптиране на средата в рамките на планираните по проекта ремонтни дейности;
  • Осигуряване на повече възможности за рехабилита-

ционни дейности в следствие на подобрената материална база;

  • Постигане на публичност и информираност за проекта и получената безвъзмездна помощ съгласно механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от японска страна.

Целеви групи:

Всички студенти и преподаватели в университета и хората с увреждания от региона.

Дейности по проекта:

Дейностите, предвидени за изпълнение, включват извършването на основен ремонт на спортната зала на университета и създаването на подходяща материална база, както за провеждането на задължителна част от учебния процес (часовете по спорт на студентите), така и за пълноценното прекарване на свободното време. В рамките на проекта се предвиждат, също така, и дейности за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания и най-вече на изграждането на спортни съоръжения, подходящи за ползване от хора с увреждания и такива, нуждаещи се от допълнителна рехабилитация. Всички дейности ще бъдат изпълнени в сграда, която е собственост на МУ-Плевен, намираща се в централната част на града.

Очаквани резултати от проекта:

  • Постигане на оптимални условия за осъществяване на учебния процес и интегриране на студентите и преподавателите с увреждания във всички аспекти на студентския живот;
  • Осигурен достъп на хората с увреждания до спортната база и съоръжения;
  • Създадена материална база за рехабилитация на хора от област Плевен;
  • Постигната широка обществена осведоменост за донора на проекта – безвъзмездна помощ от Япония в подкрепа на структурните реформи в Р България.

Резултати от проекта към днешна дата: