03.08.2020 г.
Д-р Цветомир Мирославов Иванов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Обща хирургия":

 • Заключително заседание на научното жури – 21.08.2020 г. от 13:30 в лекарски кабинет на Клиника по Онкологична Хирургия към УМБАЛ "Д-р Г. Странски" – Плевен.
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. д-р Т. Делийски, дмн
  2. Проф. д-р К. Драганов, дмн
  3. Доц. д-р С. Маслянков, дм
  4. Доц. д-р А. Вълков, дм
  5. Доц. д-р П. Тончев, дм