15.10.2020 г.
Христо Михайлов Дочев, дп – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Право":

 • Заключително заседание на научното жури – 10.11.2020 г. от 14:30 в гр. София, ул. "Николай Коперник" №25, съдебна зала на Арбитражния съд към Европейска юридическа палата
 • Членове на научното жури:
  1. Проф. Ц. Сивков, дюн – председател на НЖ
  2. Проф. П. Киров, дп
  3. Проф. Г. Иванов, дюн
  4. Проф. С. Тасев, дп
  5. Проф. М. Янева-Деливерска, дп, дмн