05.04.2021 г.
д-р Валери Йорданов Андреев, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" по "Пневмология и фтизиатрия":

 • Заключително заседание на научното жури – 22.04.2021 г. от 12:30 в лекарски кабинет към I-ва Кардиологична клиника при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен
 • Членове на научното жури:
  1. Доц. д-р Я. Иванов, дм – председател на НЖ
  2. Проф. д-р С. Тишева, дмн
  3. Проф. д-р В. Тодоров, дмн
  4. Проф. д-р Б. Маринов, дмн
  5. Доц. д-р Д. Господинова, дм