Факултетни координатори по програма Еразъм+

Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, д.м. – Факултет „Медицина“  

Гл. асистент Светослав Николаев Стоев– Факултет „Фармация“                 

Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м. – Факултет „Обществено здраве“                 

Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. – Факултет „Здравни грижи“             

Доц.Искра Цанкова Петкова, д.п. – Медицински колеж