Проект "Извършване на ремонт и реконструкция на спортна зала на Медицински университет –гр. Плевен"