HORIZON EUROPE: MSCA – ПОКАНА ЗА 260 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ПОСТДОКТОРАНТСКИ СТИПЕНДИИ

 

ПОКАНА ЗА 2023 Г. ЗА ПОСТДОКТОРАНТСКИ СТИПЕНДИИ ПО ДЕЙНОСТ МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ (MSCA), ЗА УНИВЕРСИТЕТИ ОТ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС ИЛИ СТРАНИ, АСОЦИИРАНИ С ХОРИЗОНТ ЕВРОПА.

Постдокторантските стипендии дават шанс на изследователите с докторска степен да придобият нови умения и опит, докато изпълняват свой собствен изследователски проект в чужбина.

Поканата за 2023 г. за постдокторантски стипендии по Мария Склодовска-Кюри е отворена от 12 април 2023 г., за кандидатстване във всяка научна област, включително изследвания на Евратом.

Крайният срок за кандидатстване е 13 септември 2023 г.

Бюджетът на програмата е 260,47 милиона евро, които безвъзмездни средства ще подобрят творческия и новаторски потенциал на изследователите, притежаващи докторска степен и желаещи да придобият нови умения чрез усъвършенствано обучение и международна, интердисциплинарна и междусекторна мобилност.

Стипендиите включват

  • Европейски постдокторантски стипендии, отворени за изследователи от всякаква националност за изпълнение на персонализиран проект в ЕС или страни, асоциирани към Horizon Europe
  • Глобални постдокторантски стипендии, отворени за европейски граждани или дългосрочно пребиваващи, които желаят да работят с организации в трети страни, преди да се върнат в Европа

Изследователите трябва да кандидатстват заедно с приемаща организация, която може да бъде университет, изследователска институция, бизнес, малко или средно предприятие или друга организация, базирана в държава-членка на ЕС или страна, асоциирана с Хоризонт Европа.

Схемата насърчава изследователите да придобият опит извън академичните среди, като им дава възможност да поискат допълнителни шест месеца в края на стипендията си, за да започнат стаж в неакадемична организация в Европа.

Поканата ще приключи на 13 септември 2023 г. и се очаква да финансира над 1200 проекта

Повече информация може да намерите тук.

 

С уважение:

Доц. д-р Диана Пендичева - Духленска, д.м.

Заместник-ректор „Международна и проектна дейност“

 

Илияна Иванова

Сектор „Проектна дейност“