Семинари на Американо-австрийската фондация и Open Medical Institute (OMI)

 

Уважаеми колеги,

Получена е покана по програмата на Open Medical Institute и Американо-австрийската фондация за България - https://www.openmedicalinstitute.org.

Списък на семинарите в Залцбург с краен срок за кандидатстване 31.01.2024. - изтеглете от ТУК.

Кандидатстването е изключително улеснено, като се извършва изцяло по електронен път и са необходими само паспортна снимка, автобиографията на английски език и копие от дипломата за завършено обучение по медицина.

Фондацията покрива напълно разходите на участниците за път, настаняване и изхранване.

https://portal.openmedicalinstitute.org/fellow/seminars

С уважение:

Доц. д-р Диана Пендичева - Духленска, д.м.

Заместник-ректор „Международна и проектна дейност“

Илияна Иванова

Сектор „Проектна дейност“