Доц. инж. Георги ЦАНЕВ Иванов, д.т.

Доц. инж. Георги ЦАНЕВ Иванов, д.т.

Директор на Център за дистанционно обучение

 

тел. 064 884 170
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Място на раждане:

гр. Трявна, област Габрово

Образование:

 • Средно образование – Техникум по механо-електротехника, гр. Ловеч, (1971);
 • Национален военен университет – Велико Търново, специалност “Двигатели с вътрешно горене”, квалификация „Машинен инженер”, (1976);
 • Технически университет „А. Кънчев”, специалност „Микропроцесорна техника”, квалификация инженер по “Микропроцесорна техника”, (1986);
 • Докторантура по научна специалност “Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”, Специализиран научен съвет при ВАК - София, образователно-научна степен “Доктор”, (1995);
 • Придобита специалност "Медицнска информатика и здравен мениджмънт", Медицински университет, (2006).Академични позиции:

 • Асистент, Старши асистент и Главен асистент в Национален военен университет „В. Левски” – гр. Велико Търново, Катедри „Електроника”, „Автоматизация на управлението”, „Автоматика, информационна и управляваща техника”, „Компютърна техника и технологии”, (1982 – 1996);
 • Доцент по научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”, Специализиран научен съвет при ВАК, Национален военен университет „В. Левски” – гр. В. Търново, Катедри „Автоматика, информационна и управляваща техника”, „Компютърна техника и технологии”, „Компютърни информационни системи”, (1996 – 2004);
 • Ръководител катедра, Зам.-декан, Декан, Зам.-ректор в Национален военен университет „В. Левски”, (1998 – 2004);
 • Доцент по „Медицинска информатика” в Медицински университет – Плевен, катедри „Социална медицина и здравен мениджмънт”, и „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии”, ( От 2004);
 • Ръководител на сектор „Информационни технологии” към катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии”, (От 2005);
 • Председател на Общото събрание на Факултет "Обществено здраве", (От 2007);
 • Председател на Съвет по информационна дейност при МУ-Плевен;
 • Директор на Център за дистанционно обучение


Специализации:
 • Изчислителна техника, (1981);
 • Микропроцесорна и микрокомпютърна техника, (1986);
 • Медицинска информатика и здравен мениджмънт, (2006).

Преподавателска дейност:

 • Лекционни курсове пред курсанти и студенти по “Теоретична механика”, “Научна организация на труда и кибернетика”, “Обща електротехника”, “Автоматизация на управлението”, „Информатика”, „Информационни системи и технологии”, „Бюротика”, „Програмиране и използване на компютри” , “Микрокомпютърна техника”, "Медицинска информатика", "Компютърни технологии в управлението на здравните организации";
 • Гост-преподавател и хоноруван доцент в различни периоди и време по учебни дисциплини във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Национален военен университет "В. Левски" и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив;
 • Ръководител на докторанти в различни периоди и време в Национален военен университет „В. Левски”, Технически университет „А. Кънчев” - гр. Русе, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” и Медицински университет - Плевен;
 • Пълни квалификационни курсове по компютърни информационни технологии за различни категории обучаеми.

Научни интереси и разработки:

 • Научни публикации – над 80;
 • Изобретения, подкрепени с авторски свидетелства – седем;
 • Теми в научноизследователската робота – повече от десет;
 • Инженерно-внедрителски задачи – пет;
 • Внедрени в производство конструкторски разработки – три;
 • Внедрени технически, програмни и организационни предложения – над 45;
 • Учебници, учебно-методически разработки и други – над 10;
 • Учебни планове, квалификационни характеристики и програми за обучение;
 • Автоматизирани системи за контрол на знанията;
 • Одобрени проекти за нормативни актове, концепции, стратегии и становища за дейността на висшето училище.

Членство в научни и обществени организации:

 • Съюз на учените в България,
 • Международна организация на инженерите по електротехника и електроника IEEE.

Езикова квалификация: 

 • Английски език – интензивен пет месечен курс за ниво използване на езика;
 • Руски – писмено и говоримо на задоволително ниво;
 • Немски език – интензивен пет месечен курс за ниво използване на езика.

За контакти:

 
МУ-Плевен, Факултет обществено здраве
Катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии”
Служебен тел. 064 884-170
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  / Е-мейл адресът e защитен от  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  / Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.