Акушерство и гинекология (валидна от 13.10.2015 г.)