Такси за обучение по професионални направления по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО

Годишни такси за обучение на собстена издръжка на студенти  за учебната 2023-2024 година

 

 

Методика за формиране на таксите на български студенти, приети за обучение на собствена издръжка /чл. 21., ал. 2 от ЗВО/

Формирането на таксите на студентите, приети за обучение по чл.21, ал.2 от ЗВО за учебната 2023/2024 г., се осъществява по реда на чл. 95, ал.4 от Закона за висшето образование, от следните компоненти:

  • ДТ - Таксата, определена с Решение № 317/26.04.2023 г. на Министерски съвет, която заплащат студентите, приети на места, субсидирани от държавата;
  • ДН - Диференциран норматив за съответното професионално направление, определен като произведение от коефициента за направлението, съгласно Постановление на МС № 162/20.06.2001 г., и базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, определян ежегодно с постановление на МС за изпълнение на държавния бюджет;
  • К - Коефициент за качество на обучението, изчислен по критерии и формула, регламентирани с Постановление на МС № 328/30.11.2015 г.

Формула за изчисляване размера на таксите за обучение на собствена издръжка:

Такса = ДТ + ДН * К

 

 

Професионално направление

ДТ

/Държавна такса /

ДН

/Диференциран норматив/

К

/Коефициент за качество/

Такса

/ДТ + ДН * К/

Медицина - 1 курс

1200

6111,5 /719*8.5/

1,50

10367,25

Медицина - 2, 3, 4 курс

1100

6111,5 /719*8.5/

1,50

10267,25

Медицина - 5, 6 курс

1000

6111,5 /719*8.5/

1,50

10167,25

Фармация - 1 курс

1200

6111,5 /719*8.5/

1,07

7739,31

Фармация - 2, 3, 4 курс

1100

6111,5 /719*8.5/

1,07

7639,31

Фармация - 5 курс

1000

6111,5 /719*8.5/

1,07

7539,31

Обществено здраве - 1 курс

700

1797,5 /719*2.5/

1,39

3198,53

Обществено здраве - 2, 3, 4 курс

660

1797,5 /719*2.5/

1,39

3158,53

Здравни грижи - 1 курс

800

3595 /719*5/

1,29

5437,55

Здравни грижи -2, 3, 4 курс

750

3595 /719*5/

1,29

5387,55

Социални дейности - 3 курс

400

1438 /719*2/

1.04

1895,52

 

Редовно обучение

Професионално направление Специалност 
Медицина Медицина
Фармация Фармация
Обществено здраве Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Опазване и контрол на общественото здраве
Социални дейности в здравеопазването
Здравни грижи Медицинска сестра
Акушерка
Рентгенов лаборант
Медицински лаборант
Помощник-фармацевт
Медицинска козметика
Социални дейности Социални дейности

 

Задочно/дистанционно обучение

Специалност  Професионално направление Годишна такса за обучение на новоприети студенти за 2023/2024
Управление на здравните грижи, бакалавър, задочно Обществено здраве 1282,84
Управление на здравните грижи, магистър, задочно 1332,84
Медицинска рехабилитация и ерготерапия, магистър, задочно 1332,84
Обществено здраве и здравен мениджмънт, магистър, дистанционно 1500,00

Таксите за задочно/дистанционно обучение се изчисляват като произведение между базов норматив, коефициент за направление и коефициент за качество, разделено на 3 + такса за държавна поръчка.

 

Таксите са приети с решение на АС, Протокол №26/24.07.2023 г. и във връзка с изменение и допълнение на Постановление на МС № 328/30.11.2015 г. от 03.10.2023 г.