За студентите в първи курс

НАП: Първокурсници, платихте ли здравните си вноски?

Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус .

При повече от три неплатени вноски губите здравните си права!

Може да изчислите сумата, която трябва да платите, чрез калкулатора  на НАП. Вноски се плащат чрез интернет, по банков път и чрез пощенски записпо образец.

НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си.

За повече информация - www.nap.bg и тел. 0700 18 700 (на цената на един разговор).

Бъди отговорен към себе си!