Г Р А Ф И К

НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

/Приет с решение на АС от 30.05.2022 г./

Начало на учебната 2022/2023 година - 12.09.2022 г.

 

Зимен семестър

12.09.2022 г. - 23.12.2022 г.

Коледна ваканция

24.12.2022 г. - 02.01.2023 г.

Януарска редовна сесия АЕО

03.01.2023 г. - 31.01.2023 г.

Януарска редовна сесия БЕО

03.01.2023 г. - 05.02.2023 г.

Поправителна сесия АЕО

01.02.2023 г. - 06.02.2023 г.

Поправителна сесия БЕО

06.02.2023 г. - 12.02.2023 г.

Ликвидационна сесия АЕО

07.02.2023 г. - 12.02.2023 г.

Летен семестър

13.02.2023 г. - 04.06.2023 г.

Великденска ваканция

11.04.2023 г. - 17.04.2023 г.

Юнска редовна сесия

05.06.2023 г. - 09.07.2023 г.

Поправителна сесия

10.07.2023 г. - 21.07.2023 г.

Ликвидационна сесия БЕО

28.08.2023 г. - 05.09.2023 г.

Начало на учебната 2023/2024 година - 11.09.2023 г.

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

на учебните занятия в Медицински университет – Плевен за учебната 2021/2022 година

  

/с решение на АС от 28.06.2021 г. /

Начало на учебната 2021/2022 година - 13.09.2021 г.
Откриване на учебната година за първи курс - 10.09.2021 г.
Зимен семестър 13.09.2021 г. - 23.12.2021 г.
Коледна ваканция 24.12.2021 г. - 03.01.2022 г.
Зимна редовна сесия АЕО 04.01.2022 г. - 31.01.2022 г.
Зимна редовна сесия БЕО 04.01.2022 г. - 06.02.2022 г.
Поправителна сесия АЕО 01.02.2022 г. - 06.02.2022 г.
Поправителна сесия БЕО 07.02.2022 г. - 13.02.2022 г.
Ликвидационна сесия АЕО 07.02.2022 г. - 13.02.2022 г.
Летен семестър 14.02.2022 г. - 05.06.2022 г.
Великденска ваканция 19.04.2022 г. - 25.04.2022 г.
Лятна редовна сесия 06.06.2022 г. - 10.07.2022 г.
Поправителна сесия 11.07.2022 г. - 22.07.2022 г.
Ликвидационна сесия БЕО 29.08.2022 г. - 05.09.2022 г.
Начало на учебната 2022/2023 година - 12.09.2022 г.