Он-лайн бази данни

  1. EBSCOhost
  2. ISI WEB of Knowledge
  3. Science Direct
  4. Scopus
  5. OVID
  6. SpringerLink

НОВИ КНИГИ - набавени в библиотеката на МУ-Плевен през 2017 г. , изтеглете списък от ТУК