Най-изявен преподавател 2023 г.

Избор на най-изявен преподавател за 2023г.

 

Уважаеми студенти,

Изберете двама преподаватели – 1 хабилитиран (професор или доцент) и 1 нехабилитиран, които са Ви преподавали през учебната 2022/2023 г.

Оценката е комплексна на база следните критерии:

  • Преподавателят провокира интерес към дисциплината.
  • Преподаваният материал е актуален и е поднесен достъпно и интригуващо.
  • Преподавателят стимулира активното участие в учебния процес.
  • Преподавателите са достатъчно подготвени да провеждат занятията.
  • Знанията и уменията Ви се оценяват обективно.

Можете да гласувате от 10 октомври до 01 декември 2023 г.

Вашето мнение е важно за нас! Нека изберем най-добрите!

Тук: https://emis.mu-pleven.bg/index.php?r=site%2Flogin-student&lang=bg

За да гласувате влезте в меню Функции - Гласуване (Изписването на символите при гласуването трябва да се извършва на кирилица).