Конкурс за най-изявен студент - 2024 г.

По повод 24 май, Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност,  МУ – Плевен организира конкурси за „Най-изявен студент - 2024 г.”

   Наградата е комплексна и се присъжда на български и чуждестранни студенти, представители на всички основни звена, които имат отличен успех и активна научна дейност. Необходими документи:

  • Заявление;
  • Уверение от съответната студентска канцелария за успех (от последните 2 семестъра, минимален успех Мн. добър 4.50);
  • Документи, удостоверяващи участие в научна и кръжочна дейност за летен семестър на 2022/2023 г. и зимен и/или летен семестър на 2023/2024 г. – грамоти, сертификати, текстове на статии, служебни бележки от катедри и др.

Подаване на документи: 15.04. – 15.05.2024 г. в Учебен отдел, стая 207, Ректорат.

Представените документи ще бъдат разгледани от комисия, назначена от Ректора. Имената на отличените ще бъдат публикувани на сайта на университета, а наградите ще се връчат на заседание на Академичния съвет.