УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД, обявява своите предложения за места за специализанти, които да бъдат финансирани от държавата.

На основание чл. 44 от Наредба № 1/22.01.2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, относно места финансирани от държавата, УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД, обявява своите предложения за места за специализанти, които да бъдат финансирани от държавата.

          Моля в срок до 17.04.2023 година, всеки който проявява интерес за обявените места да депозира писмено своето желание в Лечебното заведение.

 

База за обучение

Специалност

Брой обявени свободни длъжности за специализанти

1

УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД 

Анестезиология и интензивно лечение

2

2

УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД 

Гастроентерология

2

3

УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД 

Кардиология

1

4

УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД 

Образна диагностика

3

5

УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД 

Хирургия

1