Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари

 

Invitation Event

27/09/2023 - 18:00

Ръководството на Медицински университет – Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“ имат удоволствието да Ви поканят на информационно събитие „Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари“. Събитието ще се проведе на 29.09.2023 г., петък, от 17:30 до 18:30 ч. в лабораториите на Центъра за компетентност, които се намират в сградите на Медицински университет - Плевен - Ректорат 1 и Факултет "Фармация". За участие можете да се регистрирате на място на 29.09.2023 г. от 15:00 до 17:00 ч. в Телекомуникационния ендоскопски център на МУ-Плевен. За повече информация вижте поканата, която е прикачена като файл към настоящото съобщение.

Приложение: Покана за участие в събитието:

 

Ще Ви очакваме!

Ръководител проект, доц. Г. Цанев