Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева посети Медицински университет – Плевен за обсъждане на бъдещи проекти

На 31 октомври Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и зам.-министър Веселина Минчева посетиха Медицински университет - Плевен на празника на висшето училище, на който академичната общност отбелязва 49 години от основаването на Медицинския факултет в града. Те обсъдиха с ректора проф. Добромир Димитров, проф. Славчо Томов и членовете на Академичното ръководство бъдещи проекти във високотехнологичната база на висшето училище.
От университета изтъкнаха високотехнологичните предимства на обучението  за студентите по медицина, които се обучават в 3D студио за наблюдение на оперативни интервенции, симулационния център за обучение в областта на ортопедията, гинекологията, гастроентерологията и хирургията, както и в Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Ръководството на университета запозна министър Стойчева с възможностите на високотехнологичната апаратура и работата на младите учени в различните лаборатории на Центъра за компетентност.

                                                   

Лабораторията за обучение в среда на виртуална реалност VR на хирурзи, млади лекари и студенти чрез 360-градусово наблюдение над операционната зала с помощта на VR очила е отличен пример за това в каква посока трябва да се модернизира базата за студентите, коментираха на срещата ръководството и министъра.
„Иновациите са ключът към промяната в здравеопазването у нас. Чрез инвестиции в този сектор може да обърнем представите за него у нас – от теми за проблемите в теми за възможностите“, каза министър Стойчева и подчерта, че по програмата за наука и бизнес е заделен сериозен ресурс именно за академичните среди и бизнеса и техните общи проекти.
Тя добави, че образованието по медицина в страната е едно от най-качествените и не е разход, а инвестиция. Министър Стойчева подчерта също така, че фокус трябва да бъдат младите учени и насърчаването на техните научни разработки.