Медицински университет - Плевен се представя като работодател на дипломантите от Факултет „Медицина“ и Факултет „Здравни грижи“ 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Уважаеми дипломанти от специалност „Медицина“,
Уважаеми стажант-лекари и специалисти по здравни грижи,

Центърът за кариерно развитие при МУ-Плевен организира и най-учтиво ви кани да присъствате на среща с ръководители на катедри от МУ-Плевен и ръководители на университетските клинични бази УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и УМБАЛ „Света Марина“, където ще бъде представена информация за потребностите от кадри и свободни работни места за лекари и специалисти по здравни грижи в предклиничните и клинични звена на Университета, условията на работа и възможностите за кариерно развитие.

Очакваме ви на 13 ноември 2023 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала „Амброаз Паре“, ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен.

Регистрация ще се осъществява от 13:30 часа във фоайето на ТЕЛЕЦ.