Ден на отворените врати за кандидат-студенти и преподаватели провежда МУ-Плевен в Центъра за компетентност

 

На 04.12.2023 г., понеделник, от 13:30 ч ученици от паралелки с профил „Природни науки“, както и техните преподаватели по биология и химия от СУ „Иван Вазов“ – Плевен, ще участват в информационно събитие Ден на отворените врати: информационен тур в лабораториите за 3D принтиране и биопринтиране, геномна медицина и телепатология по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи.
Събитието ще се проведе в Телекомуникационен ендоскопски център и ще стартира с отворена лекция на гл. ас. Георги Големанов на тема: " Животът е пътешествие, а пътят е част от него". Целта е да се обърне вниманието на студенти и кандидат-студенти към сигурността на пътя и възможните рискове за мотористите, както и към зачестилите пътни инциденти.
Медицински университет – Плевен подкрепя дарителската инициатива Мото Коледа Плевен, част от Българската Мото Коледа, която набира средства за домовете за изоставени деца и такива в неравностойно положение. Инициативата Мото Коледа Плевен приключва с празнично коледно шествие на 25.12.2023 г., което преминава през домовете за изоставени деца и завършва в центъра на града.
В Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с високотехнологична апаратура и специализиран софтуер са оборудвани общо 10 лаборатории. Осем от тях функционират в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а другите две са ситуирани при основните партньори – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН. Иновациите в Центъра за компетентност са насочени към въвеждането и използването на нови способи за извършване на персонализирана диагностика и лечение; нови методи на преподаване и обучение чрез използване на изградената инфраструктура; нови методи за провеждане на лечение и диагностика; нови здравни услуги; създаване на бази от медицински данни; използване на виртуална реалност (VR) и 3D моделиране в медицината; роботизирана и минимално инвазивна хирургия.