Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати в Центъра за компетентност на МУ-Плевен

 

Екипът за управление организира заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи. Информационното събитие ще се проведе на 11.12.2023 год. (понеделник) от 13.00 ч. в Пресклуб БТА-Плевен. Участници в пресконференцията са:

  • Проф. д-р Добромир Димитров, д.м.,  ректор на МУ-Плевен
  • Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. директор на Научноизследователски институт при МУ-Плевен
  • Доц. Георги Цанев, почетен професор на МУ-Плевен, ръководител на проект "Център за компетентност"
  • Проф. д-р Август Иванов, директор на Института по роботика към БАН
  • Проф. д-р Никола Колев, д.м.н. ръководител на Центъра по роботика към Медицински университет - Варна

В Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с високотехнологична апаратура и специализиран софтуер са оборудвани общо 10 лаборатории. Осем от тях функционират в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а другите две са ситуирани при основните партньори – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН. Иновациите в Центъра за компетентност са насочени към въвеждането и използването на нови способи за извършване на персонализирана диагностика и лечение; нови методи на преподаване и обучение чрез използване на изградената инфраструктура; нови методи за провеждане на лечение и диагностика; нови здравни услуги; създаване на бази от медицински данни; използване на виртуална реалност (VR) и 3D моделиране в медицината; роботизирана и минимално инвазивна хирургия.