Медицински Университет-Плевен обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за изследователи и докторанти през 2024 г.

 От 22.12.2023г. до 22.01.2024г.  Медицински Университет-Плевен обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за изследователи и конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за докторанти през 2024 г. Пълният текст на обявите, процедурата за провеждането на конкурса, сроковете за подаване на документи, както и формулярите за участие са поместени в сайта на МУ-Плевен в раздел: Структурни звена → Научноизследователски институт → Сектор "Научно-изследователски проекти"