Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ при МУ-Плевен, съвместно със Сдружение "Въздух за здраве" и лекарската мрежа към него, организира събитие, посветено на здравните последици от замърсяването на въздуха

 vazduh-za-zdrave

Уважаеми студенти,

Имаме удоволствието да ви поканим на образователно и научно събитие, посветено на здравните последици от замърсяването на въздуха, организирано от Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на МУ-Плевен, Сдружение "Въздух за здраве" и лекарската мрежа към него.

Целта на събитието е да повиши осведомеността на студентите относно въздействието на въздуха върху здравето, значението на чистия въздух като важен фактор на превенция на заболяванията и да мотивира бъдещите здравни специалисти да отчитат значимостта на екологичните фактори за здравето.

Специални гости на събитието ще бъдат лекарите от лекарска мрежа „Въздух за здраве”:

  • Д-р Александър Симидчиев – специалист по белодробни болести в МВР-болница в София, народен представител в 45, 46, 47, 48 и 49 Народно събрание, Заместник-председател на парламентарната комисия по здравеопазване в 49-то Народно събрание;
  • проф. д-р Анжелика Велкова, д.м.н., Зам.-Декан и ръководител на Катедра „Социална медицина” към ФОЗ на МУ-София;
  • доц. д-р Цветелина Тотомирова, д.м., Клиника по ендокринология, Военно-медицинска академия, София и асистент в Клиника по ендокринология и болести на обмяната, ВМА.

Председателят на студентската мрежа Захари Влайков ще запознае студентите от МУ-Плевен с дейността на студентската мрежа "Въздух за здраве" към Медицински университет - София за да повиши осведомеността сред младите медицински специалисти по проблема и да насърчи участието им в инициативи, свързани с опазването на околната среда и здравето.

Регистрация за участие в събитието:

https://docs.google.com/forms/d/1sI9JrIF6LtW_acygyz_eUgQ7psk87de059Ks6mz9JhA/edit?ts=65c52288

Очакваме ви на 29 февруари 2024 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в зала „Амброаз Паре“, ТЕЛЕЦ,  МУ-Плевен.

НА СТУДЕНТИТЕ, УЧАСТНИЦИ В СЪБИТИЕТО, ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ!

Доц. д-р М. Камбурова, д.м.н.

Ръководител на катедра "Социална медицина и здравен мениджмънт"