На 29 февруари се дипломира третият випуск магистър-фармацевти на Медицински университет – Плевен

На 29 февруари 2024 г., четвъртък, от 13:00 ч в зала „Магнум“ ще се проведе тържествена церемония по дипломиране на третия випуск 2023 магистър-фармацевти на Медицински университет – Плевен. След успешно завършен 5-годишен курс на обучение, дипломи за магистър-фармацевт ще получат 47 дипломанти, от които двама са с отличен успех. Отличничката на випуска маг.-фарм. Анита Тинева ще поздрави своите колеги и ще отговори на приветствията на гостите на празничното събитие. Освен плакети „Отличник“ и луксозни дипломи, магистър-фармацевтите с отличен успех ще получат грамоти от Българския фармацевтичен съюз и освобождаване от членски внос за една година. След като абсолвентите произнесат тържествено клетва-слово на магистър-фармацевта, Ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров ще връчи официално дипломите на Випуск 2023. Официални гости на събитието ще бъдат зам.-министърът на здравеопазването доц. д-р Петко Стефановски и председателят на Българския фармацевтичен съюз маг.-фарм. Димитър Маринов.

Историята на разкриването на Факултета по фармация започва с първа копка в Медицински университет - Плевен през 2014 г. Факултет „Фармация“ е четвъртият факултет на висшето училище, създаден през 2016 г. с решение на Народното събрание. С това става факт постигането на най-високата стратегическа цел на Ръководството с ректор проф. д-р Славчо Томов – разкриване на четвърто основно звено в структурата на университета след факултетите по медицина, обществено здраве и здравни грижи. През академична 2016/2017 година стартира обучението на първия випуск по държавна поръчка в специалност „Фармация“.

Официалното откриване на Факултета по фармация е на 1 ноември 2018 г. с тържествена церемония. Първата програмна акредитация на специалност „Фармация“ е получена през 2019 г. с отлична оценка за срок от 6 години. В новопостроената сграда на Факултета са изградени и оборудвани със специализирана апаратура 15 учебни и 4 научни лаборатории, както и 6 лекционни зали. За текущата учебна година във Факултета по фармация се обучават близо 300 студенти – бъдещи магистър-фармацевти. През 2017 г. Факултет „Фармация“ става член на Европейската Асоциация на факултетите по фармация, която е най-авторитетната европейска организация по проблемите на фармацевтичното образование. За сравнително краткия период от създаването си Факултетът по фармация на МУ-Плевен се утвърди на картата на фармацевтичното образование в България с иновативност и бързи темпове на развитие.

Farmacia Farmacia1 Farmacia2