Европейска имунизационна седмица (21-27 април 2024 г.).

 

Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, факултет „Обществено здраве“ при МУ-Плевен, съвместно с Министерство на здравеопазването, РЗИ-Плевен и РЗИ-Ловеч организира събитие, посветено на Европейската имунизационна седмица (21-27 април 2024 г.).

Уважаеми колеги,

Уважаеми студенти,

За пръв път през 2005 г. Световната здравна организация стартира инициатива през последната седмица на м. април, посветена на имунизациите с цел да повиши информираността на обществото и медицинските специалисти за ползите от ваксините.

Тази година в рамките на инициативата ще се отбележи 50 годишнината от създаването на Разширената програма за имунизации, благодарение на която в света е ликвидирана едрата шарка, заболяемостта от полиомиелит е намаляла с 99%, редица заболявания са в етап на елиминация в определени региони. Въведени са национални програми за предпазване и ограничаване от редица инфекциозни болести.

Наред с постиженията, в обществото възникнаха антиваксинални нагласи, което показва нуждата от по-широко представяне на научно-базирана информация за постигнатото в областта на общественото здравеопазване след въвеждане на ваксинопрофилактиката.

Учтиво ви каним на образователно събитие, което ще проведем съвместно с експерти от Министерство на здравеопазването, РЗИ-Плевен и РЗИ-Ловеч.

Гост-лектори: проф. д-р Мира Кожухарова, д.м.   член на European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination (WHO)                               

д-р Кремена Пармакова, началник отдел „НЗБ“, дирекция „Здравен контрол“ в Министерство на здравеопазването

Да отбележим заедно Европейската имунизационна седмица на 25 април 2024 г. от 14.00 часа в зала „Александър Флеминг“, факултет „Фармация“.

Програма на събитието - изтеглете от ТУК

 

Проф. д-р Милена Карчева, д.м.

Ръководител катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“

imuno 2024