Най-изявен преподавател 2022 г.

Създадена на 04 Март 2022

Избор на най-изявен преподавател за 2022 г. от 07 до 31 март.

 

    Уважаеми студенти,
Срокът за гласуване е удължен до 31.05.2022 г.

Вашето мнение е важно за нас! 

Нека изберем най-добрите!

 

Тук: https://emis.mu-pleven.bg/index.php?r=site%2Flogin-student&lang=bg