Най-изявен преподавател 2022 г.

Избор на най-изявен преподавател за 2022г.

 

    Уважаеми студенти,
 Можете да гласувате от 10 октомври до 30 ноември 2022 г. 

Вашето мнение е важно за нас! 

Нека изберем най-добрите!

Тук: https://emis.mu-pleven.bg/index.php?r=site%2Flogin-student&lang=bg

За да гласувате влезте в меню Функции - Гласуване \Изписването на символите при гласуването трябва да се извършва на кирилица\