Избор на най-любим преподавател за 2019 г.

Създадена на 08 Ноември 2019

Избор на най-любим преподавател за 2019 г. от 11 ноември до 30 ноември. Тук:  https://emis.mu-pleven.bg/frontend/web/index.php?r=site%2Flogin-student&lang=bg