График за подаване на документи и провеждане на изпити 2024 г.

  

 

 

Специалности с прием след средно образование - ОКС "Магистър"
Медицина и Фармация – редовно обучение 
Дати на изпитите Подаване на документи за изпити Приемен изпит
06.04.2024 г. 20.03 – 02.04.2024 г. биология и химия (присъствен)
02.07.2024 г. 14.06 – 27.06.2024 г. биология и химия (присъствен)

 

Специалности с прием след средно образование - ОКС "Бакалавър" и "Професионален бакалавър"
Кинезитерапия – бакалавър, редовно обучение,
Опазване и контрол на общественото здраве – бакалавър, редовно обучение,
Социални дейности в здравеопазването – бакалавър, редовно обучение,
Медицинска сестра – бакалавър,  редовно обучение,
Акушерка – бакалавър, редовно обучение,
Медицински лаборант – професионален бакалавър, редовно обучение,
Рентгенов лаборант – професионален бакалавър, редовно обучение,
Социални дейности - професионален бакалавър, редовно обучение ( само платено обучение ),
Помощник - фармацевт – професионален бакалавър, редовно обучение,
Медицинска козметика – професионален бакалавър, редовно обучение
Дати на изпитите Подаване на документи за изпити Приемен изпит
17.02.2024 г. 05.02 – 13.02.2024 г. биология (онлайн)
16.03.2024 г. 05.03 – 12.03.2024 г. биология (онлайн)
07.04.2024 г. 20.03 – 02.04.2024 г. биология (присъствен)
08.06.2024 г. 27.05 – 04.06.2024 г. биология (присъствен)


 Подаване на документи за участие в класиране за бакалаври и магистри с прием след средно образование: 14.06–27.06.2024 г.

 

 

 

Специалности с прием след завършена степен на висше образование, ОКС и форма на обучение

Подаване на документи за изпити и участие в класиране

Приемен изпит

Дата на изпита

Управление на здравните грижи – бакалавър, задочно обучение

01.04. – 19.07.2024 г.

писмен изпит

24.07.2024 г.

устен изпит

25.07.2024 г

Управление на здравните грижи – магистър, задочно обучение

01.04. – 19.07.2024 г.

писмен изпит

24.07.2024 г.

Обществено здраве и здравен мениджмънт –

магистър, дистанционно обучение

01.04. – 19.07.2024 г.

устен изпит

25.07.2024 г.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия –

магистър, задочно обучение

01.04. – 19.07.2024 г.

устен изпит

25.07.2024 г.

 

 

Телефони за справки и информация:

064/884 130 , 884 310 – Учебен отдел на МУ–Плевен, етаж 2, Ректорат, ул. Св. Кл. Охридски № 1

064/800 001 – Студентска канцелария факултет „Медицина“, офис на бул. Хр. Ботев № 74 (До офиса на Райфайзенбанк)

064/884 320 – Факултет „Фармация“, етаж 3, Студентска канцелария

064/884 237 – Факултет „Обществено здраве”, бул. Русе № 38 (срещу х-л „Балкан”), етаж 3, Студентска канцелария

064/884 155 – Факултет „Здравни грижи”, бул. Русе № 38, етаж 3, Студентска канцелария.

064/884 142 – Медицински колеж, бул. Русе № 38, етаж 4, Студентска канцелария.

 

Работно време на Техническата комисия за провеждане на приема за специалностите след завършено средно образование:

На посочените в Графика дати – в дните от понеделник до петък: 8.30 – 17.00 ч.

 

Въпроси към Техническата комисия за прием на студенти след завършена степен на висше образование: 064/884 237