Брой на приеманите студенти в МУ-Плевен за учебната 2023/2024 година

С Решение №441/22.06.2023 г. е утвърден броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в ДВУ и НО в Република България през учебната 2023/2024 година. – по държавна поръчка

 Брой студенти 2023-2024 - всички специалности

 

Специалности, за които се извършва само платен прием в МУ-Плевен

Брой студенти 2023-2024 - ОЗЗМ и МРЕ