Максимален брой точки на отделните части от конкурсен изпит по биология - 06.04.2024 г.

 

          Конкурсен изпит по биология - 06.04.2024 г.

 

Изпитен вариант №19

Максимален брой точки на отделните части

 

 

Въпрос 1 – 10

10 т.

Въпрос 11 – 20

20 т.

Въпрос 21 – 27

46 т.

Въпрос 28– 30

24 т.

Общ брой

100 т.