"Academia medica" предоставя площ за реклама

Цените са както следва:

За цялата страница А4 - 140 лв.

1/2 страница - 80лв.

1/4 страница - 40 лв.

Цените са без ДДС.

Публикуваме обяви и съобщения по медицински и екологични въпроси.