Стратегии и програми

  1. Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в МУ – Плевен за периода 2021 – 2025 година