Справочник за здравни грижи - технически фишове

Справочник за здравни грижи - технически фишове

“СПРАВОЧНИК ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ”- технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти
Авториски колектив под редакцията на: проф. д-.р Д. Стойков, дмн
Второ преработено и допълнено издание, 249 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-121-2

В учебното помагало “Справочник за здравни грижи” са събрани и обработени технически фишове в областта на общите и специални здравни грижи.

Предназначението на този справочник е да подпомогне обучението на медицинските специалисти (медицински сестри, акушерки, лаборанти) и при въвеждането на собствени технически фишове в практиката, регламентиращи правилата на добрите здравни грижи.