Практическо ръководство по химия

Практическо ръководство по химия

“ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО ХИМИЯ”
Автори: доц. Ангелина Стоянова, доц. Мария Ангелова
първо издание, 297 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-104-5


Анотация:
Настоящото ръководство по химия е съставено в съответствие с действащите учебни програми по химия за студентите от Медицински университет - Плевен. Разработени са комплексни задачи, свързани с основни закономерности в химията, а също и експериментални задачи, свързани с лабораторни качествени и количествени химични изследвания.  
Авторите на отделните раздели в ръководството са посочени в съдържанието на книгата. Те ще бъдат благодарни за отзиви и препоръки по ръководството.