Помагало по химия за кандидат-студенти

Помагало по химия за кандидат-студенти

“Помагало по химия за кандидат-студенти”
доц. Е. Рачин
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-022-0

Анотация:

В настоящото пособие са включени задачите за кандидат студентския изпит по химия.
Задачите и въпросите са съобразени с материала по химия, съдържащ се в учебниците за с о у, посочени в програмата за кандидат студентските изпити за в м и – плевен.
Помагалото е изготвено от преподавателите по химия при катедра “химия и биохимия & физика и биофизика” при ВМИ – Плевен.