Тестове по физиология за студенти от професионално направление „Здравни грижи

Тестове по физиология за студенти от професионално направление „Здравни грижи

“Тестове по физиология за студенти от професионално направление „Здравни грижи”
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Боряна Русева, д.м.
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-205-9

Анотация:

Учебното помагало е предназначено да подпомогне студентите от ОКС „бакалавър” и „професионален бакалавър” на МУ – Плевен в подготовката им за изпита по физиология. То съдържа тестови МИНК (минимално изискуемо ниво на компетентност) въпроси и техните отговори, които акцентират върху най-важните знания по физиология от всеки тематичен раздел. Въпросите са фокусирани върху основните механизми на функциониране на органите и системите на човешкия организъм, нормални стойности на жизненоважните параметри и принципите на тяхната регулация. Поради тази причина учебното помагало с тестови въпроси по физиология е полезно не само за успешното полагане на семестриалния изпит по физиология, но и за бъдещата им  работа в клинични условия.