Икономика на здравеопазването

„Икономика на здравеопазването“
Автори: проф. Тони Веков, Петко Салчев Надя Велева, Славейко Джамбазов, Пенка Стефанова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-241-7

Анотация:

Учебника е предназначен за студентите от бакалавърските и магистърските програми по „Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ФОЗ и студентите от специалност „Фармация“ на факултет „Фармация“ при МУ-Плевен.

В отговор на необходимостта от вземане на икономическии обосновани здравнополитически и мениджърски решения, настоящото учебно пособие предоставя основите за разбиране на здравната икономика. За целта то разглежда базовите познания по микроикономика и макроикономика и оособеностите но приложението им в здравеопазването и фармацията в контекста на епидемиологията, общественото здраве, управлението и политическия анализ.