ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ УМЕНИЯ, ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ

„ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ УМЕНИЯ, ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ“
Автор: Данелина Вачева
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-242-4

Анотация:
Учебникът по „Ерготерапевтични умения, изкуства и занаяти” е предназначен за студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” на МУ – Плевен и за всички други специалисти, които работят в областта на рехабилитацията, трудотерапията и ерготерапията.
Изданието е съобразено с учебната програма на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” и подпомага подготовката на студентите по съответната учебна дисциплина, която е специфична при обучението на специалисти по медицинска рехабилитация.
За да се направи подходяща рехабилитационна и ерготерапевтична програма за всеки отделен пациент/клиент са необходими широк спектър от знания, както по отделните медицински специалности (неврология, ортопедия и травматология, вътрешни заболявания, детски болести и др.), така и по видовете изкуства и голямото разнообразие от занаяти, които успешно могат да се прилагат с лечебна цел при хора с трайни двигателни и ментални увреждания.
Изданието е отпечатано в черно-бяла цветова гама, като към него има цветна електронна версия на CD.