НЕВРОХИРУРГИЯ

„НЕВРОХИРУРГИЯ“
Автори: Доц. д-р Илия В. Вълков, д.м., д-р Младен Е. Овчаров
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-249-3

Анотация:
Надяваме се, че тази книга ще бъде полезна за читателитe. Даваме си сметка, че има много публикации посветени на специализирани сегменти на неврохирургичната практика.
Поставяме си за задача да организираме основни понятия в теорията и практиката на тази специалност, които да са достъпен синтез за по нататъшното развитие на студентите по медицина и начинаещите специализанти по неврохирургия.