ЛЕЧЕБЕН, КОЗМЕТИЧЕН И АПАРАТЕН МАСАЖ

„ЛЕЧЕБЕН, КОЗМЕТИЧЕН И АПАРАТЕН МАСАЖ“
Автори: Данелина Вачева, Хрета Аспарухова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-253-0

Анотация:
Учебникът по
„Лечебен, козметичен и апаратен масаж” е предназначен за студенти от специалност „Медицинска козметика” на Медицински колеж към МУ – Плевен и за всички други специалисти, работещи в областта на медицинската козметика, кинезитерапията, рекреацията и рехабилитацията.
За да се постигне максимално висока професионална подготовка на бъдещите специалисти по медицинска козметика са необходими знания и умения по фундаментални медицински учебни дисциплини като анатомия, физиология, дерматология, козметология, но и по учебни дисциплини свързани с терапевтичен и естетичен ефект върху тялото и душата на човека. Такива знания дават учебните дисциплини свързани с класическия масаж и неговите многобройни разновидности, апаратни вариации и екзотични програми за лице и тяло.
Изданието е съобразено с учебната програма на специалност „Медицинска козметика” и подпомага подготовката на студентите по учебната дисциплина „Лечебен, козметичен и апаратен масаж”, като включва знания за физиологичното въздействие на масажа върху отделните органи и системи в човешкия организъм, класическата технология за изпълнение на основните и допълнителни масажни похвати, класификацията на видовете масаж и специфични козметични специализирани масажни програми.