Modules for practical exercises in pulmonology

Modules for practical exercises in pulmonology

“Modules for practical exercises in pulmonology”
под редакцията на доц. д-р Я. Иванов и д-р В. Андреев
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-013-1

Анотация:

Предложената програма съдържа 15 упражнения, разделени по основни нозологични единизи и ползвана литература. По съдържание може да се сравнява с програмите в редица Европейски страни - Франция, Белгия, Англия. Използван е разбираем медицински, английски език, в обем 2-4 страници на упражнение. Всяко упражнение съдържа оптимален обем насочващи знания за студенти - медици, изучаващи белодробните болести.