Паразитология

Паразитология

“Паразитология”
доц. д-р Г. Николов, доц. д-р М. Даскалова, ст.ас. д-р М. Атанасова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-026-3

Анотация:

Учебникът по “Паразитология” предлага на студентите медици от Іви курс във Висшите медицински училища и на всички интересуващи се от проблемите на паразитите по човека, съвременна информация за морфологията, биологичните цикли и най-важното им медицинско значение за човека.