Учебник по УНГ болести

Учебник по УНГ болести

 

“Учебник по УНГ болести”
под редакцията на доц. д-р И. Стоянов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-039-5

Анотация:


Настоящият учебник се занимава главно със знанията, които задължително трябва да познава общопрактикуващия лекар. В ежедневната си практика те често се срещат с оториноларингологически заболявания. Именно затова трябва умеят да ги лекуват като от особено значение е познава-нето на спешните намеси: спиране на кръвотечение от носа, травмите на ЛОР органите, острият ларингеален задух и др.