Ръководство по Гериатрия

Ръководство по Гериатрия

 

“Ръководство по Гериатрия”
д-р Фредерик Григоров
първо издание
©Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-043-3

Анотация:


Ръководството е предназначено за медицинските колежи, но ще е полезно и за студентите по медицина. В него са представени основните проблеми на Гериатрията. Особено място е отделено на специфичните особености в клиничното протичане на някои от най-честите заболявания при възрастни и стари хора.