Химия за студенти по медицина – ІІ издание

Химия за студенти по медицина – ІІ издание

 

“Химия за студенти по медицина” – ІІ издание
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.
второ преработено и допълнено издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-044-1

Анотация:

Второто издание беше подготвено своевременно с цел обезпечаване на необходимия за студентите учебник за следващите години.
Настоящото издание на учебника “ХИМИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА” представлява преработено, коригирано и допълнено издание. Към раздела “Общи принципи на реакционната способност на молекулите” е включена новата тема “Хидролиза”.
Приятно бях изненадан от проявения интерес от обучаваните студенти първокурсници в Медицински университет – Плевен, от студентите от другите Медицински университети в страната и от по горните курсове, както и от преподаватели по химия от другите Медицински университети и от средните училища.