XIII Национална научна сесия за студенти и преподаватели 02-03.10.2014 г.

XIII Национална научна сесия за студенти и преподаватели 02-03.10.2014 г.

Резюмета

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-157-1