ХII Международна медицинска научна конференцияза студенти и млади лекари  - Abstract Book

ХII Международна медицинска научна конференцияза студенти и млади лекари - Abstract Book

 

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-159-2