III Национална студентска сесия 26-27.03.2015 г. - Доклади

III Национална студентска сесия 26-27.03.2015 г. - Доклади

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-164-9