V Национална студентска сесия 23-24.03.2017 г. - Резюмета и доклади

V Национална студентска сесия 23-24.03.2017 г. - Резюмета и доклади

 

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-202-8