Юбилейна научна конференция с международно участие на Факултет „Обществено здраве“ на тема „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“ 26-28 ноември 2020 г.

 Доклади

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN  978-954-756-254-7 

 Сборник с доклади можете да изтеглите тук.